Weekend 2 dni:

  • Napis LOVE – 250zł
  • Litery pojedyńcze – 50zł szt.
  • Cyfry – 50zł szt.

W tygodniu, 1 dzień:

  • Napis LOVE – 200zł
  • Litery pojedyńcze – 40zł szt.
  • Cyfry – 40zł szt.

Przy większej ilości liter ceny uzgadniamy indywidualnie, w cenę nie wchodzi transport, odebranie i zwrócenie liter leży po stronie wynajmującego.